Privacy statement - EN

Privacy statement Spoorwegmuseum

Spoorwegmuseum, gevestigd aan Maliebaan 16 3581 XW Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Spoorwegmuseum gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens van onze (online) bezoekers. De informatie die wij van je vragen, vragen wij niet zomaar. Wij
hebben deze informatie nodig om je beter te kunnen helpen. De persoonlijke informatie die jij ons geeft via onze website, behandelen wij vertrouwelijk en volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement informeren wij je over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens nodig hebben, hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen en informeren wij je hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Nieuwsbrief
Meld jij je aan voor onze digitale nieuwsbrief, dan vragen wij je om je e-mailadres. Dit is nodig om je per e-mail op de hoogte te brengen van nieuws, acties en aanbiedingen van
het Spoorwegmuseum. Jouw gegevens worden door ons verwerkt in een platform dat door een externe partij wordt beheerd. Al onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee je je op ieder gewenst moment kan uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hierna ontvang je geen emails meer van ons. Je gegevens worden na maximaal één jaar ook verwijderd uit het platform. Onder in de mail vind je tevens een link waarmee je de gegevens die bij ons bekend zijn kan inzien en kan aanpassen.

Online entreekaarten
Koop je online entreekaarten en/of andere producten van het Spoorwegmuseum, dan vragen wij om je naam en e-mailadres. Deze informatie hebben wij nodig om je de eticket(s) van je aankopen toe te kunnen sturen. Bij een bezoek aan het Spoorwegmuseum scannen wij je ticket en wordt de datum van je bezoek geregistreerd. Deze data
verzamelen wij voor statistische doeleinden. Je persoonsgegevens worden na maximaal 26 maanden na aankoop verwijderd. De kaartverkoop wordt verzorgd door het Spoorwegmuseum en IT4web.

Vragen en klachten
Wanneer je ons een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met het Spoorwegmuseum, kunnen wij jou vragen om contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen
toegankelijk voor degenen binnen Spoorwegmuseum die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Sollicitatie
Wanneer je reageert op een vacature bij het Spoorwegmuseum, verzamelen wij je naam, e-mailadres, alle persoonsgegevens die je opgeeft in je CV, motivatiebrief en andere
meegestuurde bestanden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieperiode worden je gegevens
maximaal vier weken bewaard, tenzij je toestemming geeft aan het Spoorwegmuseum om je gegevens tot maximaal één jaar te bewaren.

Gebruik social media
Als je onze social media gebruikt en daarop vragen stelt en of opmerkingen plaatst dan verzamelen wij dit analytische doeleinden. Lees de privacy statements van Facebook en
Twitter om te zien wat zij doen met jouw persoonsgegevens.

Wat doet Spoorwegmuseum met cookies en klikgedrag?
Klikgedrag en bezoekgegevens
Spoorwegmuseum gebruikt Google Analytics. Daarmee analyseren wij de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid en navigatie van onze website verbeteren. Dit doen wij uiteraard op een privacyvriendelijke manier. Wanneer je onze website bezoekt, worden je gegevens geanonimiseerd. Wij herkennen individuele personen niet.
Cookies
Op Spoorwegmuseum.nl gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Door het toestaan van cookies worden je instellingen en voorkeuren onthouden, maar ook kan je onze website hierdoor gemakkelijker gebruiken. Deze cookies zijn niet gekoppeld aan een profiel over jou.
Wij gebruiken verschillende soorten cookies:
• Functionele cookies
Functionele cookies, de zogenoemde PHPSESSID, zijn onmisbaar. Zonder deze cookies werkt onze website niet. Ze zorgen er bovendien voor dat wij onze website kunnen
bewerken.
• Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies alleen om onze website te verbeteren. Hiermee houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel mensen onze website bezoeken. Ook meten wij met deze
cookies welke webpagina’s goed worden bezocht en hoe lang mensen onze website bekijken. Deze gegevens zijn volledig anoniem.

Social media cookies
Ben je ingelogd op Facebook of Twitter? Dan worden er social media cookies op je apparaat geplaatst. Dit gebeurt alleen als je hiervoor expliciet toestemming geeft. De
cookies van de betreffende social media-platforms (zoals Facebook en Twitter) zorgen ervoor dat alle social mediafuncties op onze website goed werken. Bovendien verzamelen
deze cookies gegevens die wij kunnen gebruiken om je op social media gerichte advertenties te laten zien. Lees de privacy statements van Facebook en Twitter om te zien
wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via deze cookies verwerken.

Cookies verwijderen of blokkeren
Cookies blijven op je apparaat staan totdat je ze zelf verwijdert of de looptijd ervan verstreken is. Via je browser kan je cookies uitzetten. Let wel op: dit kan ervoor zorgen
dat onze website minder goed of zelfs helemaal niet werkt. Wil je niet dat er cookies op je apparaat worden bewaard? Dan kan je deze handmatig verwijderen. Wil je helemaal niet dat onze website cookies plaatst, dan kan je deze automatisch blokkeren via je browser.

Met wie deelt Spoorwegmuseum je persoonsgegevens?
Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Ook delen wij jouw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Bijvoorbeeld als
IT4web je entreekaarten moet toesturen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo zorgen wij ervoor dat je gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?
Jij hebt het recht bedrijven te verzoeken inzage te geven in jouw persoonsgegevens. Tevens kun je hen vragen jouw gegevens te wijzigen of verwijderen. Een verzoek voor
inzage/wijziging/verwijdering kun je sturen naar info@spoorwegmuseum.nl. Omdat wij er zeker van willen zijn dat jij de persoon bent die je zegt te zijn, dien je een kopie ID of
Rijbewijs mee te sturen met je aanvraag. Wij willen natuurlijk niet dat wij jouw gegevens delen met iemand anders dan jijzelf. Jouw BSN nummer hoeft niet zichtbaar te zijn, het document nummer wel. Wij verwijderen de kopie zodra jouw verzoek is afgehandeld.

Heb je vragen of een klacht?
Spoorwegmuseum neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@spoorwemuseum.nl. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen, de meest recente versie staat op deze pagina. Wijzigingen publiceren wij op deze website. Hopelijk hebben
wij je meer duidelijkheid kunnen geven over waarom en hoe wij je gegevens bewaren.
Contact
www.spoorwegmuseum.nl Maliebaan 16 3581 XW Utrecht 030-2306206