Ontzamelen

Nadat in de periode 2020-2021 met behulp van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de collectie opnieuw is gewaardeerd, heeft het Spoorwegmuseum een duidelijk inzicht gekregen in de verschillende collectieonderdelen en de waarde daarvan voor het museum. Er is een onderscheid gemaakt tussen kerncollectie, ondersteunende collectie en gebruikscollectie. Ook is vastgesteld dat er een aantal deelcollecties in aanmerking komen voor afstoting.

Op basis van deze uitkomsten is er gestart met het wegwerken van de achterstallige registratie van de collectie door de Registratiefabriek. Tijdens dit proces zijn alle objecten door de handen van de conservator en registrators gegaan, waardoor ook objecten die driedubbel zijn of die geen deel uit maken van de kerncollectie apart zijn gelegd. Na twee jaar van collectieregistratie is er een ruimte vol met af te stoten deelcollecties en individuele objecten ontstaan. Om deze objecten een nieuwe bestemming te geven is in 2023 met het afstootproces begonnen.

Als geregistreerd museum volgt het Spoorwegmuseum voor het afstoten de LAMO. Dat betekent dat geprobeerd wordt de af te stoten objecten zo veel mogelijk bij andere musea en erfgoedinstellingen te herplaatsen. Op de Afstotingsdatabase van de Museumvereniging worden objecten ter afstoting aangeboden of er worden besluiten gepubliceerd over reeds herplaatste objecten.

Mochten er meerdere geïnteresseerde partijen zijn, dan verleent het Spoorwegmuseum de gunning op basis van een aantal vooraf opgestelde gunningscriteria. Deze kan u hier vinden. Als er zich geen belangstellend museum of erfgoedinstelling meldt en het betreffende object niet beschermwaardig is, wordt overgegaan tot herbestemming buiten het museale domein.