Huisregels scholen

Wat leuk dat jullie van plan zijn het Spoorwegmuseum te bezoeken! We willen graag dat jullie schoolbezoek voor iedereen plezierig verloopt, daarom vragen wij jullie om de volgende huisregels vooraf (met de leerlingen) door te nemen:

  • Er dient minstens één begeleider te zijn per zeven leerlingen. We verwachten van docenten en begeleiders dat zij een actieve rol spelen bij het begeleiden van hun groep. Begeleiders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.
  • Hebben jullie een educatief programma geboekt wees dan op tijd aanwezig. In verband met de planning van onze museumdocenten moeten wij ons aan de afgesproken eindtijd houden. Mochten jullie onverhoopt toch vertraagd zijn, bel dan naar 030-2306206.
  • Leerlingen mogen alleen onder begeleiding de attracties bezoeken.
  • In de afgesloten attracties en museumbelevingen is het nuttigen van eten endrinken niet toegestaan.
  • De museumcollectie is van grote cultuurhistorische waarde en dient met de nodigevoorzichtigheid te worden behandeld. Uiteraard is het niet toegestaan om detreinen te beklimmen, te bekladden, te bekrassen, etc.
  • Door het museum beschikbaar gestelde materialen dienen zorgvuldig te wordengebruikt en op verzoek weer te worden ingeleverd na gebruik.
  • Houd rekening met andere bezoekers en verstoor elkaars museumbezoek niet.
  • Voor het gehele gebouw èn buitenterrein geldt een rookverbod.
  • Jassen en tassen kunnen op eigen risico worden opgeborgen in de kluisjes of in dehiervoor ter beschikking gestelde karren. Het is niet toegestaan om de spullen los in het museum te laten liggen. In het geval dat de kluisjes/karren vol zijn, zal een medewerker van het Spoorwegmuseum een alternatieve plek aanwijzen om de spullen achter te laten.
  • Aanwijzingen van het personeel van het Spoorwegmuseum dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Wanneer deze huisregels worden geschonden of aanwijzingen genegeerd, kan de groep verzocht worden het museum te verlaten.